Bạn có thể phòng ngừa được chứng giãn tĩnh mạch khi mang thai?